Anpassning av hjälpmedel
Vi är registrerade för att utföra anpassningar av handikapphjälpmedel samt utför även rekonditionering av återlämnade hjälpmedel.